Trang chủ |  Trong Từ khóa... Switch to English language English
 

Trung tâm Đào tạo từ xa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 · Địa chỉ: Phòng 101;102 – A5, Hội trường A (Nhà văn hóa) 

    207 đường Giải Phóng – Hai Bà Trưng – Hà nội

· Điên thoại/ Fax: (04) 3 628 2659; (04) 3 6280 280

   (bấm số nội bộ 5304 hoặc 5308)

· Email: dttx@neu.edu.vn

· Website : www.dec.neu.edu.vn

 I. Giới thiệu chung

 1. Sứ mạng

Tổ chức và phát triển phương thức đào tạo từ xa cho mọi đối tượng có nhu cầu học tập lấy bằng đại hoc và sau đại học theo các chuyên ngành khối ngành kinh tế của trường Đại học Kinh tế quốc dân.

2. Lịch sử phát triển

Trung tâm đào tạo từ xa - Trường Đại học Kinh tế quốc dân được thành lập theo quyết định số 24/QĐ-TCCB ngày 04 tháng 01 năm 2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân.

3. Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu cho Hiệu trưởng phát triển phương thức đào tạo từ xa cho mọi đối tượng có nhu cầu thuộc các cấp học

Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển chương trình đào tạo từ xa, phương pháp giảng dạy hiện đại, xây dựng hệ thống giáo trình và bài giảng điện tử phục vụ đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo từ xa.

4. Giới thiệu chung

Đào tạo từ xa có lịch sử phát triển trên 100 năm và phát triển rất mạnh trong 2 thập niên gần đây. Trong giáo dục đại học, cơ hội học học tập thường rất hạn chế, đặc biệt là ở các nền kinh tế đang phát triển, nên giáo dục từ xa có một vai trò hết sức quan trọng trong việc mở ra cơ hội cho mọi người. Do nguồn gốc phát triển rất đặc thù cùng với sự phát triển mạnh mẽ dưới nhiều hình thức tổ chức khác nhau nên có nhiều định nghĩa cũng như lý giải lý thuyết khác nhau về lĩnh vực này. Giáo dục từ xa (Distance Education), đào tạo từ xa (Distance training) hay học từ xa (Distance learning) thường được sử dụng thay thế cho nhau trong thực tiễn cũng như trong các công trình nghiên cứu

Mặc dù còn nhiều tranh luận về khái niệm giáo dục từ xa nhưng hầu như mọi người nhất trí rằng “giáo dục từ xa” bao gồm nhiều hình thức học tập khác nhau ở những trình độ khác nhau với đặc điểm là  có sự cách biệt giữa người dạy và người học cả về không gian và thời gian và  không liên tục. Yếu tố cơ bản của quá trình học từ xa là tự học, tự nghiên cứu thông qua các loại học liệu khác nhau như: in trên giấy, đĩa hình, qua máy tính và mạng viễn thông. Tuy nhiên, chúng ta cần nhận thức rõ ràng:  Elearning và Đào tạo từ xa không phải là một.  Elearning chỉ là một trong phương tiện truyền tải kiến thức mà có thể áp dụng cho cả hệ chính quy.

Sau khi được phép của Bộ GD&ĐT, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường, Trung tâm đào tạo từ xa đã tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức mô hình hoạt động ở trong và ngoài nước, và căn cứ vào Quy chế 40 của Bộ Giáo dục và đào tạo về tổ chức đào tạo theo phương thức, Trung tâm đã lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ của Trường cũng như của Trung tâm để tổ chức đào tạo tại đại học kinh tế quốc dân.

Cụ thể là:

§  Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên chương trình hệ chính quy có sửa đổi. Không học Giáo dục thể chất và Quốc phòng. Cho phép sinh viên tự học môn Ngoại ngữ cơ bản và trình chứng chỉ của các cơ sở do Bộ/Sở giáo dục cấp giấy phép.

§  Tổ chức học tập theo học chế tín chỉ. Mỗi năm học, tổ chức 3 đến 4 đợt đăng ký. Mỗi đợt khoảng 3-4 học phần/môn học

§  Tổ chức học tập:  lấy tự học là chủ yếu, kết hợp với sự hướng dẫn của giáo viên. Đối với mỗi môn học/học phần, sinh viên đến tập trung tại cơ sở 2 lần. Lần thứ nhất nghe hướng dẫn nội dung và phương pháp học tập. Thời gian lên lớp nghe hướng dẫn chiếm từ 20-25% thời lượng môn học tương ứng theo quy định của hệ chính quy (khoảng từ 1 đến 2 ngày). Lần thứ hai nghe hệ thống, giải đáp thắc mắc và dự thi hết học phần. Trong quá trình học tập, sinh viên được sự hỗ trợ của giảng viên và nhà trường thông qua TT ĐTTXa. Kết quả học tập của học phần được tính dựa vào điểm trung bình có trọng số của bài kiểm tra và điểm thi hết học phần.

II. Cơ cấu tổ chức:

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM:                  TS. TRẦN ĐÌNH TOÀN

Tổng số cán bộ công nhân viên của Trung tâm hiện nay: 09 người

Trong đó:

-          Tiến sỹ:  02 người

-          Thạc sỹ:  02 người

-          Cử nhân: 05 người

CÁN BỘ TRUNG TÂM 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Trần Đình Toàn

Giám đốc

3.6280.280/5305

tdttoan@yahoo.com

2

TS. Lê Trung Thành

P.Giám đốc

3.628.2659/5306

ltthanh234@gmail.com

3
CVC. Võ Khắc Trọng Chuyên viên 3.6280.280/5307 trongvk@neu.edu.vn

4

ThS. Bùi Kiên Trung

Chuyên viên

3628.2659

trungtx@neu.edu.vn

5

CN. Nguyễn Hồng Thương

Chuyên viên

3628.2659

thuongneunguyen@yahoo.com.vn

6

CN. Bùi Thị Bích Huyền

Chuyên viên

3628.2659

huyenmodel2000@yahoo.com

7

ThS. Phan Thị Kim Nga

Chuyên viên

3628.2659

nga84tx@yahoo.com.vn

8

CN. Hoàng Thị Nhung

Chuyên viên

36280.280/5308

nhungtx@neu.edu.vn

9

CN. Nguyễn Thành Tuấn

Chuyên viên

3628.2659

tuantx82@neu.edu.vn

 

Cập nhật lần cuối lúc 10:41:23 ngày 16/03/2011 bởi dttx

Sửa  | Xoá  | Không cho phép hiển thị |  Người tạo: dttx Người sửa gần nhất: dttx Lượt xem: 11205 Ngày tạo: 16/03/2011
Các bài mới
Các bài trước
Bản quyền thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bảo lưu mọi quyền
Địa chỉ: 207 Đường Giải Phóng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội